Kunnande och resurser

Varje dygn transporteras mer än fyrahundra ton gods av våra ekipage mellan Mälardalen och Västsverige. Godset kommer från ett stort antal kunder i alla tänkbara branscher.

Transporterna utförs i nära samarbete med Schenker. Schenker är det största transportföretaget på svenska marknaden och har kunder i hela landet. Det innebär att vi har en väldigt god fyllnadsgrad i alla riktningar. Vilket i sin tur borgar för god transportekonomi och låg miljöbelastning.